Chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm người nước ngoài

Khi lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm quốc tế, điều cần cân nhắc chính là chính sách nhân sự và tuân thủ pháp luật, lợi ích của nhân viên và sự linh hoạt khi người nước ngoài đến và đi.

Giảm giá nhóm bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

Khi lập kế hoạch bảo hiểm y tế nhóm, chiến lược nguồn nhân lực, tính linh hoạt và ngân sách là tiêu chí quan trọng nhất. Chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhờ vào kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Làm thế nào để chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt nhất của Công ty?

Chúng tôi bắt đầu với chính sách Nhân sự của Công ty và các nhu cầu chiến lược để xác định lợi ích của nhân viên. Khó khăn nhất là phù hợp nhu cầu của công ty với nhu cầu của nhân viên và gia đình trong khi thương lượng giá nhóm tốt nhất để phù hợp với ngân sách của công ty. Bắt đầu từ 3 nhân viên, các kế hoạch bảo hiểm sức khỏe nhóm thu hút chiết khấu bắt đầu từ -15%. Để chọn bảo hiểm sức khỏe tốt nhất, chúng tôi sử dụng 5 tiêu chí chuyên gia của mình, áp dụng cho nhu cầu của doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật và nhu cầu chiến lược nhân sự để tư vấn cho khách hàng.
Untitled design (1)

Công ty bảo hiểm sức khỏe đáng tin cậy ở Việt Nam

Pháp luật Việt Nam quy định rằng người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về chi phí y tế cho nhân viên của họ khi ốm đau hoặc tai nạn.

Đăng ký với DHXH là bắt buộc đối với bất kỳ nhân viên nào, vì bạn đăng ký nhân viên đó với Bộ LĐTBXH, Bộ Lao động

Nó cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bệnh viện công Việt Nam được chỉ định gần nhất. Với mức độ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân Việt Nam rất thấp, hầu hết các công ty đều mua bảo hiểm y tế tư nhân, bảo vệ tính mạng và người khuyết tật cho Người nước ngoài và đội ngũ quản lý.

Các công ty mua bảo hiểm y tế tư nhân để tiếp cận một số bệnh viện và phòng khám tư nhân tiêu chuẩn quốc tế, nhưng cũng để di tản và điều trị đến Thái Lan hoặc Singapore, nơi có các trung tâm xuất sắc về phẫu thuật thần kinh, bệnh tim mạch, ung thư học, virus học, ngân hàng máu … Làm như vậy họ có thể tuân thủ pháp luật và thông lệ công ty có trụ sở chính. Đa số người nước ngoài sẽ không sử dụng bệnh viện trong nước vì tiêu chuẩn không quốc tế, không phổ biến các phương pháp tốt nhất mà còn do rào cản ngôn ngữ tiếng Việt nên hầu hết các bác sĩ Việt Nam không thể nói tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Khi mua hàng cho nhân viên Việt Nam, các công ty hướng tới việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất, hầu hết các công ty sẽ mua mức bảo hiểm y tế tương đương với mức mua tại trụ sở chính của họ.

Thị trường tuyển dụng nhân tài Việt Nam, trong ngành dịch vụ và vai trò quản lý trong các nhà máy, rất cạnh tranh, đặc biệt là trong việc tìm kiếm nhân lực tri thức Việt Nam có trình độ quốc tế. Bảo hiểm y tế tư nhân cho đến nay đã là một lợi ích tuyệt vời cho người lao động để giữ chân những người chơi quốc tế có ý thức hoặc niềm tự hào được tiếp cận với các bệnh viện quốc tế trên khắp Việt Nam. Thanh toán trực tiếp đã là một tính năng bổ sung để giữ chân nhân viên.

Tất nhiên ở Việt Nam không phải tất cả đều có giới hạn và bảo đảm như nhau vì không có luật bảo hiểm cụ thể nào bảo vệ thành viên được bảo hiểm. Ngoài ra, hàng năm, với những người xuất hiện và rời bỏ ngành bảo hiểm non trẻ, Bạn có thể sử dụng một nhà môi giới chuyên nghiệp có thể cập nhật cho bạn về công ty bảo hiểm tốt nhất và các thông lệ, hoàn toàn miễn phí vì nhà môi giới được trả phí giới thiệu theo lựa chọn người bảo hiểm.

Các Chiến lược Công ty về Bảo hiểm Y tế

Chiến lược và ngân sách của công ty cần phù hợp với nhu cầu của nhân viên (và những người phụ thuộc của họ) để tối ưu hóa mức độ bao phủ lợi ích để đưa ra lựa chọn phù hợp cho cả hai. Có nhiều cách mà chúng tôi giúp khách hàng doanh nghiệp của mình tận dụng tối đa đồng đô la của họ, chẳng hạn như: thương lượng loại trừ, chọn lợi ích phải có trong số các lợi ích phải có, thêm lợi ích mà nhân viên của bạn cảm thấy họ cần, loại bỏ những lợi ích mà chiến lược nhân sự cho là không phù hợp, Có các tính năng ‘hiện đại’ mới của các kế hoạch hiện đại giúp bảo vệ nhân viên tốt hơn như Lịch sử y tế MHD Bị bỏ qua hoặc lập kế hoạch cá nhân hóa nếu nhân viên nghỉ việc để đảm bảo nhân viên hoặc người phụ thuộc.

Các chương trình y tế nhóm mới ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Chúng tôi có thể sắp xếp các phân nhóm, thêm các phúc lợi, các lựa chọn như khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nha khoa, mang thai, nhưng cũng loại bỏ các phúc lợi không được sử dụng hoặc giới hạn thấp hơn có thể quá cao ở Việt Nam, đưa các khoản đồng thanh toán hoặc khấu trừ để có mức giá rẻ hơn, v.v.

Lợi ích là công ty của bạn chỉ trả tiền cho những gì cần thiết. Không vượt quá phạm vi bảo hiểm.

Đối với các công ty có nhiều cách để có được mức giá rẻ hơn. Với kinh nghiệm, đây là danh sách không đầy đủ về các hoạt động môi giới chuyên nghiệp:

  • cắt xén những lợi ích vô ích mà nhân viên của bạn sẽ không bao giờ sử dụng,
  • thương lượng chiết khấu đối với độ tuổi trung bình của nhóm, giới tính, quốc tịch,
  • phân chia trong các nhóm con
  • phương pháp điều trị tại địa phương Việt Nam, thói quen điều trị của ASEAN hoặc quốc tế,
  • giảm giới hạn,
  • các khoản khấu trừ, đồng thanh toán,
  • tỷ lệ yêu cầu bồi thường,
  • chia sẻ lợi nhuận khi yêu cầu bồi thường thấp

Tốt nhất là bạn nên sắp xếp dịch vụ không dùng tiền mặt, nơi các bệnh viện có thỏa thuận thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm để nhân viên của bạn không phải mất tiền. Tất nhiên, một số giám sát chi phí cần phải được thực hiện trước tiên bởi nhân viên – tránh tính phí quá cao hoặc lạm dụng quá nhiều xét nghiệm hoặc hình ảnh -, sau đó là công ty bảo hiểm. Dựa trên vị trí của bạn và thói quen của nhân viên đối với các phòng khám điều trị, cho dù ở Châu Á hay trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ chọn công ty bảo hiểm có sự lựa chọn lớn nhất về các phòng khám mà nhóm của bạn sử dụng.

Chúng tôi cũng hỗ trợ vấn đề xuất hóa đơn đỏ hoặc thanh toán phí bảo hiểm trong hoặc ngoài Việt Nam.

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.