Bảo hiểm y tế cho nhân viên Việt Nam

Quyền lợi của nhân viên được miễn thuế: người sử dụng lao động mua bảo hiểm y tế tư nhân như một phương tiện để thu hút, thưởng và giữ những nhân viên giỏi nhất, bằng cách cho họ tiếp cận với những bệnh viện tốt nhất.

Bảo hiểm y tế tư nhân để giữ những nhân viên Việt Nam giỏi nhất

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với sự thiếu hụt của đội ngũ nhân viên có trình độ. Nhiều công ty quốc tế và địa phương tại Việt Nam sẽ mua bảo hiểm y tế tư nhân để thay thế an sinh xã hội như một phương tiện để thu hút, thưởng và giữ những nhân viên giỏi nhất của họ, bằng cách cho họ tiếp cận với các phòng khám và bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế.

Sự thành công của quyền lợi về y tế và tai nạn cho nhân viên Việt Nam

Ngày càng có nhiều nhà quản lý đi du lịch và có trách nhiệm xuyên biên giới trên khắp châu Á, bảo hiểm y tế du lịch và tư nhân thông qua châu Á là nhu cầu để bảo vệ nhân viên khi đi công tác...Với căng thẳng về tiền lương và các nhà quản lý có trình độ, các công ty đang mua bảo hiểm y tế tư nhân để cung cấp điều trị tốt nhất như cách họ làm cho đội ngũ người nước ngoài của họ. Ngày nay, ở các thành phố thủ đô và các nhà quản lý văn phòng, và bây giờ là công nhân, khoản trợ cấp được khấu trừ thuế này trở thành một tiêu chuẩn của ‘các công ty tốt nhất để làm việc’. Điều đáng ngạc nhiên là thị trường bảo hiểm nhóm nhân viên Việt Nam dẫn đầu thị trường này lại do các công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước như Vietnam airlines, Vinamilk và các ngân hàng thưởng cho nhân viên dưới hình thức miễn thuế và khấu trừ vào lợi nhuận của họ trước khi chuyển đến trụ sở chính. Đó cũng là lợi thế cạnh tranh trong tuyển dụng. Hoạt động bancassurance nhằm thúc đẩy doanh số bán bảo hiểm sức khỏe cho những khách hàng có giá trị ròng cao của họ cũng góp phần khiến ban lãnh đạo cấp cao nhất của SME cảm thấy.
Vietnamese-Employee-2

Bảo hiểm Sức khoẻ Quốc tế ở Việt Nam

Nhân viên Việt Nam cảm thấy được coi trọng ‘như một người nước ngoài’ được tiếp cận với các phòng khám tiêu chuẩn quốc tế thay vì bệnh viện do nhà nước chỉ định có 1 lựa chọn duy nhất về an sinh xã hội. Ngoài ra, tiếp cận với các chuyên gia, bác sĩ, bệnh viện tốt nhất của Việt Nam và tránh mất thời gian xếp hàng vào các bệnh viện chính phủ là “tăng năng suất”. Hàng năm, tùy thuộc vào mức lãi hay lỗ của họ, xếp hạng công ty bảo hiểm tốt nhất thay đổi khi họ tăng giá dựa trên tỷ lệ yêu cầu bồi thường của nhóm bạn hoặc chiến lược của họ.

Có 2 hoặc 3 công ty bảo hiểm chuyên về y tế cho nhóm người lao động Việt Nam. Bảo hiểm Bảo Việt, PTI, PVI, Pacific Cross hoặc Liberty là những công ty có chung bảng xếp hạng tùy theo tiêu chí công ty của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét 5 tiêu chí của chúng tôi và danh sách lợi ích mà bạn có thể muốn cho nhóm của mình.

Đối với mục đích thương lượng, chúng tôi sẽ xem xét phân chia lại độ tuổi và giới tính của nhân viên của bạn.

Để phục vụ, chúng tôi sẽ thực hiện điều tra dân số về thành phố / quận nào mà nhân viên của bạn và những người phụ thuộc của họ cư trú. Tập trung vào các công ty bảo hiểm có danh sách dài nhất các phòng khám không dùng tiền mặt và lịch sử gần đây của họ về việc từ chối yêu cầu hoặc các yêu cầu bị từ chối rắc rối thông qua mạng lưới các bác sĩ y tế và người đứng đầu phòng khám của chúng tôi.

Có nhiều khía cạnh đối với chương trình sức khỏe y tế ngoài việc thanh toán hoàn trả nhanh chóng và đầy đủ rõ ràng nhất. Khía cạnh hoàn tiền này ngày càng được sắp xếp nhiều hơn với danh sách Thanh toán trực tiếp của các phòng khám và yêu cầu điện tử hoặc yêu cầu ứng dụng di động. Với người sử dụng lao động, chúng tôi chia sẻ các phương pháp hay nhất của người sử dụng lao động liên quan đến lợi ích của nhân viên. Chúng tôi giúp thương lượng về các lợi ích bổ sung phải có và những lợi ích đáng có ở mức chiết khấu theo nhóm. Nhưng cũng có nhiều khía cạnh kỹ thuật kế toán và thuế của kế toán hóa đơn đỏ và tiết kiệm thuế lợi tức. Để đảm bảo bạn luôn nhận được thỏa thuận tốt nhất, chúng tôi xem xét các công ty bảo hiểm tốt nhất hàng năm nhờ vào kinh nghiệm liên tục của hàng chục công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất.

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.