Cách chúng tôi hỗ trợ Cá nhân, gia đình và doanh nghiệp đối với tất cả các vấn đề liên quan đến bảo hiểm

Dịch vụ khách hàng bảo hiểm chủ yếu là Kinh nghiệm giải quyết vấn đề

Vì bảo hiểm y tế còn quá mới mẻ ở Việt Nam nên rất ít người được đào tạo và có kiến ​​thức về bảo hiểm. Chúng tôi giúp lựa chọn phạm vi bảo hiểm tốt nhất và hỗ trợ dịch vụ hiệu quả bằng cách giải thích các lợi ích và thủ tục nhanh nhất cho quản trị viên, kế toán và thư ký y tế. Chúng tôi chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn tích lũy được.

Thông tin đáng tin cậy về bảo hiểm và kinh nghiệm thực hành y tế đối với hầu hết Người nước ngoài ở Việt Nam rất khó có được

Vì các công ty bảo hiểm không bị điều chỉnh bởi luật pháp và thông lệ quốc tế, các phòng khám, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ có bộ quy tắc riêng khi nói đến dịch vụ.

Dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tốt ở Việt Nam rất hiếm, vì bảo hiểm y tế còn quá mới ở Việt Nam, rất ít người trong ngành y tế được đào tạo bài bản và có kiến ​​thức về bảo hiểm và bảo hiểm y tế.

Các điều khoản và điều kiện của công ty bảo hiểm và sản phẩm thay đổi hàng năm

Vì không có luật bảo hiểm, một số công ty bảo hiểm sẽ tuân theo các thông lệ quốc tế, thông lệ địa phương, các quyết định quản lý của họ, kỹ năng đàm phán của họ hoặc đôi khi theo bản năng thương mại của họ.

Thành viên được bảo hiểm, bệnh viện, thư ký y tế cần cập nhật kiến ​​thức

Nhưng những người làm công việc bảo hiểm xe hơi, nhà ở, văn phòng hoặc nhà máy cũng phải được nhắc nhở những điều cơ bản và cập nhật bất kỳ thông lệ địa phương hoặc quốc tế nào.

Các khiếu nại về y tế hiện khá minh bạch

Các khiếu nại về y tế hiện khá minh bạch, ngày càng có nhiều dịch vụ không dùng tiền mặt hơn nhưng vẫn cần được nhân viên phòng khám mới giải thích rõ. Khi nói đến tài sản và trách nhiệm pháp lý, cần phải có rất nhiều cuộc đàm phán và thủ tục do chính phủ áp đặt nhưng cũng để tránh nhiều lạm dụng trên thị trường.

Phần tải xuống Công ty bảo hiểm của chúng tôi

Chúng tôi đã tập hợp cho mỗi công ty bảo hiểm các biểu mẫu hiện tại mà bạn có thể cần: đơn yêu cầu bồi thường, ủy quyền trước, danh sách các bệnh viện thanh toán trực tiếp, thủ tục yêu cầu bồi thường, Bảng Quyền lợi, các bản cập nhật mới nhất.

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.