Bảo hiểm y tế và bảo hiểm nói chung ở Việt Nam là mới

5 cách chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình. Là một lĩnh vực mới, lĩnh vực y tế và bảo hiểm nói chung phần lớn không được kiểm soát. Thực tiễn địa phương và tư vấn đạo đức là chìa khóa để lựa chọn một công ty bảo hiểm đáng tin cậy đảm bảo chất lượng dịch vụ và thanh toán yêu cầu bồi thường nhanh chóng.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm nói chung ở Việt Nam là mới

Hầu hết Người nước ngoài mới đến Việt Nam cần được tư vấn về đạo đức cho các dịch vụ điều trị sức khỏe và bảo hiểm nói chung. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm còn rất mới ở Việt Nam, đội ngũ nhân viên và cấp độ của dịch vụ là thử nghiệm tốt nhất khi nói đến việc giải quyết bảo hiểm và quản lý các yêu cầu bồi thường.

Lời khuyên cá nhân, độc lập và đáng tin cậy về chăm sóc sức khỏe & bảo hiểm

Tại Việt Nam, lĩnh vực bảo hiểm tư nhân ra đời vào cuối năm 2008. Phương pháp tốt nhất trong việc phục vụ khách hàng được bảo hiểm đối với bảo hiểm xe hơi, nhà riêng hoặc nhà xưởng đang được hình thành. Chuyên môn về bảo hiểm của chúng tôi, từ năm 1994 tại Việt Nam, mang lại kiến ​​thức thực tế và sự minh bạch. Chúng tôi đại diện cho hơn 25 công ty bảo hiểm với những khác biệt nhỏ khác nhau về lợi ích, tính đặc biệt và độ tin cậy. Một số phù hợp hơn cho các cá nhân trẻ, gia đình bản địa, người Việt Nam, chuyên gia quốc tế chuyên nghiệp, nhà ngoại giao, đã nghỉ hưu, những người có sẵn các bệnh lý, bạn đặt tên cho nó.
Untitled design (6)

Bảo hiểm và nhu cầu bảo vệ ở Việt Nam

Chúng tôi đại diện cho hơn 25 công ty bảo hiểm với những khác biệt nhỏ khác nhau về lợi ích, tính đặc biệt và độ tin cậy. Một số phù hợp hơn cho các cá nhân trẻ, gia đình bản địa, người Việt Nam, chuyên gia quốc tế chuyên nghiệp, nhà ngoại giao, đã nghỉ hưu, những người có sẵn các bệnh lý, bạn đặt tên cho nó.

Các cố vấn của chúng tôi được đào tạo để phục vụ 5 loại khách hàng theo thứ tự khó khăn do nhu cầu nhiều hơn cho dù bạn là:

  • L1- Cá nhân
  • L2- gia đình bản địa hóa
  • L3- Các nhà quản lý và nhà ngoại giao MNE
  • L4- Doanh nghiệp nhỏ SME
  • L5- Các tập đoàn đa quốc gia MNE có tuân thủ quốc tế về Trụ sở chính

Kiến thức về bảo hiểm của các sản phẩm và bản thiết kế đã trở nên kỹ thuật và phức tạp hơn. Để dễ dàng mua bảo hiểm, chúng tôi có các chuyên gia về bảo hiểm sức khỏe, đường cá nhân (xe máy, ô tô, nhà), Tai nạn Sinh mạng & Khuyết tật, bảo hiểm tài sản và bảo vệ trách nhiệm kinh doanh chuyên nghiệp.

Ở Việt Nam, yêu cầu hoàn tiền là một nghệ thuật của những gì bạn biết kết hợp với những người bạn biết.

Bởi vì tiền mặt là vua, các thủ tục thanh toán trực tiếp và thanh toán bằng thẻ tín dụng không hoạt động hiệu quả. nguyên nhân chính là do chậm thanh toán nhưng nhân viên cũng muốn tự bảo vệ mình trước các yêu cầu từ chối của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đôi khi quá thủ tục để đảm bảo rằng công ty bảo hiểm sẽ thanh toán sẽ làm trì hoãn việc kiểm tra bệnh viện của bạn và bạn sẽ muốn trả tiền mặt để kiểm tra sớm hơn.

  • Hóa đơn y tế khá không cần bàn cãi với việc nhập viện được thanh toán trực tiếp
  • Tư vấn y tế hiện là thanh toán trực tiếp hoặc yêu cầu điện tử hoặc thông qua ứng dụng di động của công ty bảo hiểm
  • Yêu cầu đi du lịch phức tạp hơn vì hầu hết các lần bạn đã trở về nhà, thiếu tài liệu
  • Yêu cầu bồi thường tài sản và tài sản doanh nghiệp chắc chắn cần được hướng dẫn vì luật pháp và các công ty bảo hiểm đang thay đổi thủ tục hàng năm khi họ bị một số khách hàng lừa đảo.

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.