Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo Việt là công ty bảo hiểm phi nhân thọ #1 và lớn nhất Việt Nam với số vốn 88 triệu USD.Là tập đoàn nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập từ năm 1965. Họ ổn định trong dài hạn mặc dù, giống như hầu hết các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, họ tin tưởng vào các tập đoàn. Với 67 công ty con và 300 chi nhánh, hoạt động kinh doanh dựa trên các mối quan hệ và cơ hội.

Không có luật bảo hiểm nào bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, bất kỳ công ty bảo hiểm nào cũng có quyền – và nghĩa vụ – có lợi nhuận. Tuy nhiên, Bảo Việt đã xây dựng chiến lược dài hạn về bảo hiểm y tế. Trong gần 30 năm qua, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ với các chi nhánh hàng đầu tại Hà Nội và TP.

Xếp hạng bảo hiểm tổng thể

3/5

An ninh

3/5

Bảo Việt Capital không phải là vấn đề. Một phần quan trọng của việc hoàn tiền bồi thường – khi số tiền cao – phụ thuộc vào mối quan hệ chiến lược, lâu dài và trọng lượng kinh doanh giữa đại lý môi giới và Bảo Việt.

Lợi ích

3/5

Vì hầu hết khách hàng là các công ty Việt Nam và các công ty trong nước, chỉ có các chi nhánh lớn nhất sẽ cung cấp à mảng lớn hơn các sản phẩm bảo hiểm, nhưng không có gì gần các công ty bảo hiểm y tế hoặc chuyên gia xe hơi nước ngoài.

Linh hoạt

3/5

Tập trung hóa và nhân rộng là trọng tâm của các công ty nhà nước khi nói đến thiết kế sản phẩm.

Giá

3/5

Vì hầu hết các sản phẩm là ‘hàng hóa’ được sản xuất cho thị trường địa phương, giá cả cạnh tranh với thị trường vì các cá nhân và tập đoàn Việt Nam không có lòng trung thành với thương hiệu khi nói đến bảo hiểm.

Dịch

3/5

Dịch vụ bạn nhận được phần lớn phụ thuộc vào chi nhánh và mối quan hệ được thiết lập bởi nhà môi giới của bạn với tư cách là nhà bán buôn. Điều này chắc chắn áp dụng khi bạn cần yêu cầu bồi thường lớn để được thanh toán

  • Bảo Việt gần đây tập trung yêu cầu bồi thường bảo hiểm y tế
  • Họ tự hào có mạng lưới bệnh viện Việt Nam lớn nhất dành cho các thành viên được bảo hiểm

Hồ sơ khách hàng lý tưởng

Các sản phẩm Bảo Việt dành cho tài sản và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên Việt Nam rất lý tưởng cho các nhà quản lý cấp trung và các tập đoàn địa phương thuộc mọi quy mô. Đối với nhu cầu quốc tế nhiều hơn hoặc số vốn lớn hơn; Các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp có vị trí tốt hơn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Sản phẩm bảo hiểm

Đối với cá nhân và nhóm người Việt Nam: cung cấp 5 cấp độ bảo hiểm để tiếp cận điều trị tại tất cả các phòng khám tư nhân tại Việt Nam. Giới hạn tổng thể hàng năm thấp nhưng đủ tại địa phương
Bảo Việt Property dành cho các công ty và nhà máy.

NB. Bảo Việt cũng là đối tác của các công ty bảo hiểm y tế Aetna, Henner đăng ký các sản phẩm y tế quốc tế tại Việt Nam

bảo hiểm ở châu Á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm phi nhân thọ: tai nạn, nhân thọ, nhà, du lịch, văn phòng hoặc thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.