CFE Caisse des Français à l’Etranger

CFE, Caisse des Français à l’Etranger, là tổ chức bán quốc gia, tương đương với an sinh xã hội cho những người Pháp đã là cư dân bên ngoài nước Pháp. Định nghĩa về nơi cư trú, đối với các công ty bảo hiểm, là sống hơn 183 ngày tại một quốc gia.

Đối với các khoản bồi hoàn an sinh xã hội, đối với những người đã giữ bảo hiểm xã hội của họ ở Pháp mà không chuyển sang CFE, chúng được cấp theo 2 điều kiện chính:

  • Bạn đi du lịch dưới 3 tháng
  • Nhu cầu điều trị phát sinh khi bị tai nạn hoặc ốm đau bất ngờ
  • Chi phí sơ tán không được chi trả bởi

Tất nhiên, bạn phải thanh toán trước chi phí bệnh viện và/hoặc sơ tán. Đọc thông tin chính thức và mô phỏng giá https://www.cfe.fr/faq

Chú ý: Không có đại diện hoặc đại lý ở nước ngoài -không có trung gian chính thức-

XẾP HẠNG CÔNG TY BẢO HIỂM

3.2/5

SỰ VỮNG CHẮC TÀI CHÍNH

4/5

CFE là một cơ quan an sinh xã hội được quản lý bởi luật tư nhân với sứ mệnh phục vụ công cộng. Được đặt dưới sự giám sát của các bộ phụ trách An sinh xã hội và Ngân sách, Cfe có nghĩa vụ cân đối các tài khoản của mình và không nhận bất kỳ viện trợ nào từ Nhà nước*. Nó chỉ lấy nguồn lực từ sự đóng góp của các thành viên, nó hoàn toàn tự chủ về tài chính.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

5/5

CFE chi tră chi phí y tế:

  • Theo mức trần an sinh xã hội của Pháp
  • Tùy theo quốc gia chăm sóc theo vùng 1 đến 5 sẽ là 19-67%
  • Các bệnh có sẵn và mãn tính được bảo hiểm theo thang điểm

TÍNH LINH HOẠT

1/5

CFE là một cơ quan quản lý tập trung của Pháp được quản lý bởi bộ luật an sinh xã hội hợp pháp, các nhà cung cấp và những người đã đăng ký với CFE không có sự linh hoạt

GIÁ

4/5

Biểu giá dành cho một người hoặc gia đình chỉ hấp dẫn đối với người cao tuổi hoặc những người không thể tìm được bảo hiểm thích hợp cho những căn bệnh sẵn có của họ bị loại trừ khỏi bảo hiểm cá nhân của họ. Nếu bạn muốn được hoàn trả toàn bộ 100% chi phí thực tế cho các phương pháp điều trị tại các phòng khám tốt nhất ở quốc gia cư trú của mình, việc chi trả thêm cho phần bổ sung trở nên không cạnh tranh.

DỊCH VỤ

2/5

CFE là một cơ quan quản lý tập trung của Pháp không phải chịu nghĩa vụ về kết quả như các đối tác của họ trong bảo hiểm y tế tư nhân.

  • Một cửa cho người đăng ký bồi thường bổ sung cho những điểm yếu
  • Thời hạn thanh toán bồi thường có thể thay đổi
  • Không thể thanh toán ở nước ngoài. Bạn thanh toán trước và chờ hoàn tiền.

LÝ TƯỞNG CHO NHỮNG KHÁCH HÀNG SAU ĐÂY:

Bảo hiểm CFE lý tưởng cho những người Pháp sống ở nước ngoài có thể mua bảo hiểm tương hỗ bổ sung, với rủi ro phải trả khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế và khoản hoàn trả từ 19-67% chi phí thực tế.

SẢN PHẨM CHÍNH

cho hầu hết các gia đình

cho người dưới 30 tuổi

cho lương hưu

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.