Bảo hiểm Nhà Ở

Bảo hiểm nhà ở Việt Nam rất được khuyến khích đối với trách nhiệm của người thuê nhà. Đồ đạc tài sản của bạn rất quan trọng nhưng rủi ro chính đối với người thuê là hầu hết các căn hộ, tòa nhà hoặc biệt thự không được bảo hiểm; điều này khiến bạn phải chịu trách nhiệm với chủ sở hữu hoặc ban quản lý tòa nhà.

Bảo hiểm nhà hoặc căn hộ là bắt buộc trên toàn thế giới

Bảo hiểm nhà ở Việt Nam rất được khuyến khích đối với trách nhiệm của người thuê nhà. Đồ đạc tài sản của bạn rất quan trọng nhưng rủi ro chính đối với người thuê là hầu hết các căn hộ, tòa nhà hoặc biệt thự không được bảo hiểm; điều này khiến bạn phải chịu trách nhiệm với chủ sở hữu hoặc ban quản lý tòa nhà.

Home insurance is compulsory worldwide. What about Vietnam?

Với ngày càng nhiều cháy nổ và lũ lụt ở Việt Nam, chủ sở hữu tài sản hoặc ban quản lý tòa nhà yêu cầu bảo hiểm nhà ở đối với các khoản nợ chưa hoàn thành.
Là một Người nước ngoài chuyển đến Việt Nam, bạn giả định rằng ngôi nhà hoặc căn hộ bạn thuê đã được bảo hiểm. Vì nó không bắt buộc ở Việt Nam, bạn có nguy cơ bị người thuê nhà yêu cầu bồi thường trách nhiệm trong trường hợp hỏa hoạn hoặc hư hỏng nhà.
Với nguy cơ cháy nổ và lũ lụt ngày càng tăng, người dân sống trong các căn hộ và nhà thuê cần được bảo vệ khỏi trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với chủ sở hữu hoặc hàng xóm, thương tật cơ thể và thiệt hại tài sản, chi phí xây dựng lại hoặc thay thế. Thông lệ chung là giữ lại tiền đặt cọc 3 tháng là không đủ và không lành mạnh cho mối quan hệ giữa chủ sở hữu và người thuê.

Các lợi ích chính của bảo hiểm nhà

Bảo hiểm nhà bao gồm:

  • cháy nổ, lũ lụt và thiên tai
  • Tài sản, thiết bị, trang trí và đồ đạc
  • Chi phí xây dựng lại
  • Trách nhiệm của bên thứ 3 đối với thương tích cơ thể đối với du khách
  • thiệt hại vật chất cho hàng xóm
  • Trách nhiệm gia đình và phí pháp lý
Web (1)

Bảo hiểm Nhà Ở Việt Nam

Khi chọn được gói bảo hiểm nhà phù hợp với bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra:

  • đồ đạc của bạn, trang trí cố định và thiết bị
  • cả đồ điện tử, đồ xách tay và đồ trang sức quý
  • đánh giá giới hạn trách nhiệm công cộng của bạn tùy thuộc vào lối sống của gia đình bạn

Chúng tôi sẽ so sánh các hạn mức bảo hiểm so với thông lệ ở Việt Nam để bạn không bị bảo hiểm quá mức mà phù hợp với rủi ro địa phương.

Rõ ràng nếu bạn sở hữu những món đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật có giá trị hoặc thiết bị chuyên nghiệp đắt tiền, bạn sẽ cần bảo hiểm cụ thể và giới hạn phạm vi bảo hiểm. Điều tương tự nếu bạn sống theo phong cách quốc tế đi du lịch và hòa nhập với người dân quốc tế, trách nhiệm pháp lý, rủi ro và giới hạn bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thay vì nhu cầu địa phương của người Việt Nam nhiều hơn.

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.