Thông tin liên hệ AIG American Insurance Group Việt Nam

Bảo hiểm ở Châu Á cung cấp cho bạn thông tin liên hệ cập nhật với các công ty bảo hiểm đối tác của chúng tôi.

Sản phẩm AIG Việt Nam

Du lịch, rủi ro công nghiệp, bảo hiểm xây dựng và dự án.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ AIA

Liên hệ AIG Việt Nam

Trung tâm dịch vụ khách hàng du lịch

  • Số điện thoại đường dây nóng của CSC : +84 1800.6789
  • Thư điện tử: vncustomercare@aig.com|
  • Cấp cứu: TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHẨN CẤP 24/7
  • TRỢ LÝ LIÊN HỆ
  • +603 2772 5688 (Malaysia) hoặc/hoặc +8428 6299 2185

Liên hệ khác :

  • Đường dây nóng: 1800 6789 | Thư điện tử: vninfo@aig.com | Web: www.aig.com.vn

Thông tin khác Đường dây trợ giúp:

Địa chỉ AIG Việt Nam

AIG Hồ Chí Minh

Tháp 1, Tầng 9, Saigon Centre

65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

ĐT : (84-28) 3914 0065

AIG Hà Nội

Phòng 502, Tầng 5, Hà Nội Towers

49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3936 1455

Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp bảo hiểm. Ai là công ty bảo hiểm phù hợp với bạn?

bảo hiểm ở châu Á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm phi nhân thọ: tai nạn, nhân thọ, nhà, du lịch, văn phòng hoặc thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.