Thông tin liên hệ CFE Việt Nam

Bảo hiểm ở Châu Á cung cấp cho bạn thông tin liên hệ cập nhật với các công ty bảo hiểm đối tác của chúng tôi.

Caisse des Français à l’Etranger hay CFE, nói một cách đơn giản, tương đương với ‘cơ quan quốc tế’ về an sinh xã hội của Pháp dành cho người nước ngoài.

Đối với những người Pháp đã quyết định định cư bên ngoài nước Pháp, sau 3 tháng, bạn có thể tham gia quỹ này để tái tạo các phúc lợi xã hội hiện có ở Pháp trên cơ sở giới hạn giá cho các phúc lợi y tế và hưu trí của Pháp.

Kể từ cuối những năm 2020, CFE đã thích ứng với thực tế kinh tế của các dịch vụ y tế quốc tế (bệnh viện tư nhân không được trợ cấp) để lại khoản chênh lệch hoàn trả tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn được điều trị để tự chi trả hoặc bằng bảo hiểm tương hỗ bổ sung.

Thang hoàn trả năm 2024 theo quốc gia điều trị y tế (không nhất thiết là quốc gia cư trú của bạn)

Liên hệ CFE

Caisse des Français de l’Étranger

160 rue des Meuniers

CS 70238 RUBELLES

77052 MELUN CEDEX

Tél : +33 (0)1 64 14 62 62 | contact@cfe.fr.

Liên hệ khác

Nhân viên tư vấn:
Advice@insuranceinAsia.com
hoặc đường dây trợ giúp: +84 903 732 365

Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp bảo hiểm. Ai là công ty bảo hiểm phù hợp với bạn?

bảo hiểm ở châu Á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm phi nhân thọ: tai nạn, nhân thọ, nhà, du lịch, văn phòng hoặc thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.