Thông tin liên hệ MSH International Insurance Việt Nam

Bảo hiểm ở Châu Á cung cấp cho bạn thông tin liên hệ cập nhật với các công ty bảo hiểm đối tác của chúng tôi.

MSH quốc tế


MSH International
là một tập đoàn của Pháp chuyên về bảo hiểm y tế người nước ngoài, bảo hiểm nhân thọ và lương hưu cho công dân Pháp

Liên hệ MSH

  • Trụ sở chính: Mùa, 39 rue Mstislav Rostropovitch
  • 75815 Paris cedex 17, Pháp.

Dịch vụ & khiếu nại của Khách hàng MSH

MSH International 23 allées de l’Europe 92587

Clichy cedex PHÁP

Điện thoại: +33 (0)1 44 20 48 07 |
admineurope@asfe-expat.com

MSH Liên hệ cấp cứu bệnh viện (24/7):

Ủy quyền trước cho việc nhập viện hoặc sơ tán

Các dịch vụ hỗ trợ được thực hiện bởi Europ Assistance

Để có được sự chấp thuận trước và thư bảo lãnh thanh toán của chúng tôi

Qua điện thoại: + 33 1 41 85 84 46 // Qua email: service-medical@europ-assistance.fr

Thông tin khác Đường dây trợ giúp: Advice@insuranceinAsia.com / +84903732635

Thông tin hữu ích khác về bảo hiểm MSH

Đi tới www.msh-intl.com, trên Khu vực Thành viên của bạn

Groupama Gan Vie Các sản phẩm bảo hiểm được môi giới phân phối dưới thương hiệu Gan Eurocourtage là sản phẩm Groupama Gan Vie.

Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp bảo hiểm. Ai là công ty bảo hiểm phù hợp với bạn?

bảo hiểm ở châu Á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm phi nhân thọ: tai nạn, nhân thọ, nhà, du lịch, văn phòng hoặc thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.