INSURANCE IN ASIA
BLOG

Related News

Vai trò quan trọng của bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Các cá nhân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nên ưu tiên sức khỏe của mình bằng cách tìm kiếm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện để đảm bảo an ninh tài chính, tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng và sự an tâm.

Hướng dẫn điện tử: Cách rà soát &; Tiết kiệm chính sách bảo hiểm y tế

Dưới đây là những câu hỏi đúng để hỏi công ty bảo hiểm của bạn và nhận câu trả lời bằng văn bản hoặc trong Điều khoản &; Điều kiện (những gì bạn thường gọi là bản in đẹp nguy hiểm).

Với vài trăm đô la mỗi năm, bạn có thể yên tâm theo đuổi những nỗ lực chuyên nghiệp của mình ở châu Á, biết rằng chi phí y tế lớn bất ngờ sẽ được thanh toán.

BẢO MẬT: Công ty bảo hiểm có làm bạn thất vọng khi bạn đạt $ 100,000 + / năm không? Tại sao không?

 • Công ty bảo hiểm có được điều chỉnh bởi luật bảo hiểm không? Một số công ty bảo hiểm là hàng giả thuần túy!
 • Cơ quan quản lý có độc lập với công ty bảo hiểm không?
 • Điều gì có thể là hình phạt? Đình chỉ giấy phép kinh doanh hay chỉ phạt tiền?
 • Cơ quan quản lý bảo hiểm có phải là một quốc gia đáng tin cậy nơi các công ty bảo hiểm có uy tín không?
 • Quốc gia của quy định có bảo vệ người tiêu dùng không?

HIỆU SUẤT LỢI ÍCH: Bạn có nhận được giá trị đồng tiền không?

 • Các giới hạn bảo hiểm có đủ năm này qua năm khác đối với bệnh mãn tính nghiêm trọng không?
 • Bạn đang trả quá thấp hoặc quá cao để đảm bảo những lợi ích đó?
 • Bạn sẽ nhận được những gì bạn phải trả cho? Sàng lọc các loại trừ?
 • Có thời gian chờ đợi không? 1 tháng? 1 năm? Nhiều hơn cho bệnh tiêu chuẩn.
 • Bạn có được đảm bảo gia hạn theo các điều khoản tương tự không?
 • Kế hoạch của bạn có di chuyển nếu bạn di dời không? Hay bìa bị vô hiệu?
 • Bạn có thể gia hạn sau 60 tuổi không?

CHI PHÍ:… TRONG NHỮNG NĂM QUA?

 • Phí bảo hiểm tăng như thế nào sau 5 năm, 10 năm?
 • Phí bảo hiểm “thân thiện” như thế nào để phù hợp với nhu cầu của bạn theo thời gian khi bạn cần thai sản, bảo hiểm sơ sinh, bệnh mãn tính, tuổi già?
 • Giá cả à ‘mồi’ hay được thiết kế để điều trị chi phí thấp, một lần vô tình?

LINH HOẠT: Quý vị có thể tùy chỉnh chương trình sức khỏe của mình theo các hoàn cảnh và ngân sách khác nhau không?

 • Bạn có thể nhận được sự kết hợp của cấp độ kế hoạch trong một gia đình?
 • Các lĩnh vực điều trị khác nhau?
 • Chọn các khoản khấu trừ khác nhau?
 • Tần suất thanh toán M-Q-Yearly

HÀNH CHÍNH: Làm thế nào để họ trả tiền trực tiếp cho bệnh viện?

 • Công ty bảo hiểm có đáp ứng không? Họ có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ sơ tán chuyên nghiệp 24/7/365 không?
 • Công ty bảo hiểm có tạm ứng tiền mặt bất kể quốc gia điều trị của bạn không?
 • Bạn có thể yêu cầu bồi thường điện tử bằng cách tải lên hình ảnh không?
 • Họ có được kết nối trực tiếp với à mạng lưới các bệnh viện để yêu cầu bồi thường không dùng tiền mặt không?
 • Họ có sử dụng một ứng dụng để phục vụ bạn liên tục không?

Bảo hiểm tại châu á

Không chỉ bảo hiểm sức khỏe là khác nhau mà hầu hết các bảo hiểm nói chung: tai nạn, nhân mạng, nhà cửa, du lịch, văn phòng hay thậm chí bảo hiểm xe hơi sẽ khác với những trải nghiệm trong quá khứ của bạn.